Енциклопедичен речник

Метеорен радар

Метеорен радар - това е ... Какво е радар метеор?

метеоритен radiolokatorpribor за регистрация в атмосферата на Земята (по всяко време на деня и при всякакви климатични условия) слаби метеоритни пътеки. Коригира радиовълните, отразени от метеориста. * RADIOLOKATORMETEORNY метеоритен радар устройство за регистрация в земната атмосфера (по всяко време и при всякакви климатични условия) слаби метеоритни пътеки. Коригира радиовълните, отразени от метеориста.

Енциклопедичен речник. 2009.