Microsociology - това ... Какво microsociology?

микросонология посоката в социологията, която възникна през 20-те години. xX in. Това фокус върху изучаването на взаимоотношенията в малки групи (семейство, производство на екипа и т.н.) като основен модел на социалните отношения (Gurvich, J. Moreno, Е. Mayo). Вижте Социометрия. * * * MICROSOTSYOLOGYMicrocoscology, посока в социологията, която възникна през 20-те години. 20 цента. Това фокус върху изучаването на взаимоотношенията в малки групи ( см. малки групи) (семейство ( см. семейство), производствен екип и т.н.) Като основен модел на социалните взаимоотношения (Gurvich ( см. GURVICH Джордж Давидович), J. Moreno ( см. MORENO Джейкъб Леви), Е. Mayo ( см. Елтън Мейо)). Вижте Социометрия ( виж СОЦИОМЕТРИЯ).

Енциклопедичен речник. 2009.