Енциклопедичен речник

Разпределение на молекулното тегло

Разпределение на молекулното тегло - това е ... Какво е разпределението на молекулното тегло?

разпределението на молекулното тегло на броя молекули с различни дължини (маси) в дадена проба от полимер. Една от най-важните характеристики на синтетичните полимери, която определя много от техните свойства, по-специално механична якост. * * * MOLECULAR-MASS DISTRIBUTED MOLECULAR-MASS DISTRIBUTION, съотношението на броя на молекулите с различна дължина (маса) в дадена полимерна проба. Една от най-важните характеристики на синтетичните полимери, която определя много от техните свойства, по-специално механична якост.

Енциклопедичен речник. 2009.