Месец е ... Каква е месечната?

mesyachinav Русия на XVIII - първата половина на XIX век шест дни ангария крепостните селяни на лишени от разпределения за месечните дажби храна; .. форма на зависимост, което е близо до робство * MESYACHINAMESYACHINA ,. 18 в Русия - първата половина на 19 век шестдневна ангария на (. виж ангария), крепостните селяни, лишени от своите парцели, за месечна храна дажба, форма на зависимост, което е близо до робство

Collegiate речник през 2009 г. .....