Кари Мълис - един ... Какво е Кари Мълис?

Mullis Carey (Mullis) (стр. 1944), американски биохимик. Разработено полимеразна верижна реакция (получаване на неограничен брой копия на ДНК с ДНК полимераза ензим) са широко използвани в молекулно биологията и медицината. Нобелова награда (1993, в сътрудничество с М. Smith). * Mullis KeriMULLIS (Mullis) Cary (стр. 28ми декември, 1944), американски биохимик. разработен полимеразна верижна реакция (получаване на неограничен брой копия на ДНК с ензим ДНК полимераза), широко използвана в молекулярно биоло . Uu или медицина Нобелова награда (1993, заедно с М. Smith ( виж Michael Smith).)

Collegiate Dictionary, 2009

.. <- 1 ->