Енциклопедичен речник

Myasoedov Борис Фьодорович

Myasoedov Борис Фьодорович - е ... Какво е Myasoedov Борис Фьодорович?

Myasoedov Борис Фьодорович (б. 1930), химик, академик на Руската академия на науките (1994). Основните работи са свързани с физикохимичните свойства на радиоактивните елементи, методите за тяхното изолиране и пречистване, контрола на радиохимичното производство и наблюдението на радиоактивните нуклиди в околната среда. Държавна награда на СССР (1986 г.). * * * МЯСОЕДОВ Борис ФедоровичМЯСЕДОВ Борис Федорович (роден през 1930 г.), руски химик, пълноправен член на Руската академия на науките (1994 г.). Основните работи по физикохимичните свойства на радиоактивните елементи, методите за тяхната изолация и пречистване, контрола на радиохимичното производство, наблюдението на радиоактивните нуклиди в околната среда. Държавна награда на СССР (1986 г.).

Енциклопедичен речник. 2009.