Енциклопедичен речник

Натуралния логаритъм от

Натурален логаритъм - един ... Какво е натуралният логаритъм?

природен logarifmlogarifm чиято база - брой neperovo електронна = 2, 71828 .... Натуралния логаритъм на а представляват LN а . * * * ПРИРОДЕН LOGARIFMNATURALNY логаритми, логаритъма чиято основа - neperovo брой д = 2, 718 28 ... натуралния логаритъм на и представляват LN и .

Енциклопедичен речник. 2009.