Nedzhatigil Бехчет - това ... Какво Nedzhatigil Бехчет?

Nedzhatigil Бехчет (necatigil) (1916-1979), турски поет, литературен критик. Колекции от цивилни и философски текстове. Библиографски "Речник на имената на нашата литература" (7 изд., 1972), "Речник на произведенията на нашата литература" (1971). * * * NEGATIHILE BehchetNEDZHIGIL (Necatigil) Behchet (1916-79), турски поет, литературен критик. Колекции от цивилни и философски текстове. Библиографски "Речник на имената на нашата литература" (7-ми издание, 1972), "Речник на произведенията на нашата литература" (1971).

Енциклопедичен речник. 2009.