Енциклопедичен речник

Неволин Константин

Неволин Константин - един ... Какво е Неволин Константин?

Неволин Константин (1806-1855), историк, член-кореспондент на Петербургската академия на науките (1853), професор. Процедури по историята на руското гражданско право, местното правителство през XVI-XVII в. , град. Основни произведения - "Енциклопедия на юриспруденцията". * * * Неволин AlekseevichNEVOLIN Константин Константин (1806-55), руски историк, член-кореспондент на Петербургската академия на науките (1853), професор. Процедури по историята на руското гражданско право, местното правителство през 16-17 век. , град. Основният състав - "Енциклопедия на юриспруденцията".

Енциклопедичен речник. 2009.