Онтологията е ... Какво е одотология?

одонтология (от гръцки. Odús, б. П. Odóntos - зъб и ... логика), остарялото име на терапевтичната част на стоматологията. * * * ODONTOLOGIYAODONTOLOGIYA (от гръцки ODUS, родени н odontos -... Зъбът и лога - на думи, обучение), известен преди като терапевтичен раздел стоматология.

Енциклопедичен речник. 2009.