Олиго ... е ... Какво е олиго ...?

... олиго (от гръцките Олигото -. няколко, незначителна) част на сложни думи, което показва една малка част от нещо необичайно за надолу (например, умствена изостаналост).

Енциклопедичен речник. 2009.