На хуманното отношение към дейността - това е ... Какво е хуманното отношение към дейността?

изправителни S; Добре. Раздел "Дефектология", разработване на методи за обучение и обучение на деца с умствена изостаналост. Oligofrenopedagogichesky, -S, -S. За въпроси. О. Симпозиум. * * * Поправителен (от умствена изостаналост и педагогика), дефектология промишленост, разработване на проблеми за образование и обучение на деца с умствена изостаналост. * * * OLIGOFRENOPEDAGOGIKAOLIGOFRENOPEDAGOGIKA (с умствена изостаналост ( см. олигофрения) и педагогика ( см. Образование (Science))) дефектология промишленост, разработване на проблеми за образование и обучение на деца с умствена изостаналост.

Енциклопедичен речник. 2009.