Енциклопедичен речник

Единичен залог

Единичен залог - това е ... Какво е единичен залог?

ЕДИН и [. От латинската ordinarius - нормално] т Специално Средна (в продължение на много години) ... нивото на водата в л. реката. водата се издигна над обичайното. за. в устието на Нева съвпада нула Кронщат прилив габарит. Обикновена (см.). * * * единичен залог (от латински . ordinarius -. нормата), габарит нулева дълбочина габарити фиксиращи средна годишна нивото на водата в резервоарите ниво колебания се измерват над и под нормалното ниво до 1 см * ORDINARORDINAR (лат ordinarius - .. нормата), дълбокомер нула ( вижте FUTSTOK) на водомерите . X позиции, определящи дългосрочно средно ниво на водата в резервоарите ниво колебания се измерват над и под нормалното ниво с точност до 1 см

Collegiate Dictionary, 2009

<- 1 -> ..