Орозий - това ... Какво Орозий?

Орозий (Орозий) (около 380 -. За 420), римският историк на свещеник "История против езичниците в 7knigah", написана от режисиран от Августин да докаже, че християнството е спасението за човечеството * OROZIYOROZY (Орозий) (около 380 - .. около 420) .., римският историк, "История против езичниците в 7 книги" на свещеник, написани в посока на Августин ( виж Свети Августин), за да се докаже, че християнството е спасението за човечеството

Collegiate речник, 2009 г.