Енциклопедичен речник

Озмънд Флорис

Озмънд Флорис е ... Какво представлява Озмънд Флорис?

Озмънд FlorisOsmon (Озмънд) (1849-1912), френски металург. Основните работи по структурата на леяната стомана, фазовите преходи на желязото и неговите сплави (определени критични точки през 1888 г.), микроскопичната металография. * * * OSMOND Флорис Озмонд (Осмон) Флорис (1849-1912), френски експерт по метал. Основните работи по структурата на леяната стомана, фазовите преходи на желязото и неговите сплави (определени критични точки през 1888 г.), микроскопичната металография.

Енциклопедичен речник. 2009.