Ostade - това ... Какво Ostade?

Ostade (ostade), в семейство на холандски художници: Адриан ван Остаде (1610-1685), художник и офорист, главния селянин жанр. Групи гротескни сцени на празници и битки, изпълнени с мек хумор, образи на музиканти. Isaac ван Ostade (1621-1649), брат и зеницата на Адриан ван Остаде. Жанрски сцени на открито, зимни пейзажи ("Замразено езеро", 1642 г.). * * * OSTADEOSTADE (Ostade), в семейство на холандски художници:

1) Адриан ван Остаде (1610-85), художник и офорист, капитанът на селянин жанра. Груби и гротескни сцени на празници и се бори, пълни с лек хумор музиканти изображение.

2) Исак ван Остаде (1621-49 г.), брат и ученик на Адриан ван Остаде. Жанрски сцени на открито, зимни пейзажи ("Замръзнало езеро", 1642 г.).

Енциклопедичен речник. 2009.