Бухал - това ... Какво нощна птица?
sov'a (Lev 11: . 16; Второзаконие 14: 15) - бяха нечисти съгласно законодателството на ред птица Carnivora на, както виждаме дори и в гъста здрач.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.