Енциклопедичен речник

Paramorphs минерали

Paramorphs минерали - това е ... Какво е paramorphs минерали?

paramorphs минерали (от гръцки и двойка ... morphē -. форма), в частност pseudomorphs произтичащи от метастабилни полиморфни трансформации минерални модификации в стабилна форма без да се променя неговия химичен състав и задържане на външната форма на оригиналния кристала. * * * Paramorphs MINERALOVPARAMORFOZY МИНЕРАЛИ (от един чифт ... ( виж STEAM ... (префикс или част от сложни думи)) и гръцката morphe - .. Form), частен случай на pseudomorphs ( виждат pseudomorphs. ) в резултат от трансформация на метастабилни полиморфни модификации минерал в стабилна форма без да се променя неговия химичен състав и задържане на външната форма на оригиналния кристала.

Енциклопедичен речник. 2009.