Каламбур - това ... Какво парономазия?

парономазия (paronomasiya) (на гръцки парономазия от Пара - .. Близък и onomázō - повикване), стилистична фигура, основана на използването на paronyms ( "Forest - плешив / obezloseli Уудс, Forest obezliseli "; Хлебников) * * * PARONOMAZIYAPARONOMAZIYA (paronomasiya) (на гръцки парономазия, от ал - близо и onomazo - повикване), стилистична фигура, основана на използването на paronyms (.." Гори - плешив / obezloseli гори, горски obezliseli "Хлебников)

Collegiate Dictionary, 2009

... <- 1 ->