Патер Уолтър е ... Какво е Патер Уолтър?

Патер Уолтър Патер (1839-1894), английски писател, критик. Близо прерафаелит ориентирани, но естетически не са минали принципи на средновековното изкуство и култура на Възраждането ( "Есета по история на Възраждането", 1873). Философски роман "Мари-епикуреят" (1885 г.). Събиране на кратки разкази "Въображаеми портрети" (1887). * * * ПАТЕРЪТ WalterPATER (Pater) Walter (1839-94), английски писател, критик. В близост до Пре-Рафаелитите той обаче ориентира естетическите си принципи не към средновековното изкуство, а към културата на Възраждането ("Истории на Възраждането", 1873). Философски роман "Мари-епикуреят" (1885 г.). Събиране на кратки разкази "Въображаеми портрети" (1887).

Енциклопедичен речник. 2009.