Енциклопедичен речник

Вътрешен двор

Вътрешен двор - това е ... Какво е в двора?

PATIO unm. ; вж. [Fix. вътрешен двор]. В Испания и някои страни от Централна и Южна Америка: вътрешния двор на къщата. * * * вътрешен двор, открит двор, често заобиколен от галерии. Разпространява се в средиземноморските страни, Латинска Америка. * * * PATIOPATIO (вътрешен двор), открит двор, често заобиколен от галерии. Разпространява се в средиземноморските страни, Латинска Америка.

Енциклопедичен речник. 2009.