Периостът е ... Какво представлява периостеумът?

NODKOSTNITSA -y; Добре. Anat. Свързваща тъкан, покриваща външната повърхност на костите в гръбначните животни и хората. Възпаление на периотема. Тънка носа, тия, тата. Н. парче. Периотеум (периотеум), свързваща тъкан при гръбначни животни и хора, покриващ костта (с изключение на ставните повърхности). Той се свързва с костите с шариански влакна и кръвоносни съдове. Тя осигурява растеж (главно в дебелина) и възстановяване с увреждане. Възпаление на периотема - периостит. * NADKOSTNITSANADKOSTNITSA (периотеум), съединителна тъканна мембрана при гръбначни животни и хора, покриваща костта (с изключение на ставните повърхности). Той се свързва с костите с шариански влакна и кръвоносни съдове. Осигурява растежа си (основно с дебелина) и възстановяването с увреждания. Възпаление на периост - периостит ( виж PERIOST). Енциклопедичен речник. 2009.