Permanganometry - това ... Какво permanganometry?

permanganatometriyatitrimetrichesky метод за количествен анализ на базата на окисление на веществото на калиев перманганат. * PERMANGANATOMETRIYAPERMANGANATOMETRIYA, метод титриметрични на количествен анализ, основан на окислението на изпитваното вещество с калиев перманганат.

Енциклопедичен речник. 2009.