Биографична речник

Pesotsky Сергей

Pesotsky Сергей - е ... Какво е Pesotsky Сергей?
Pesotsky (Сергей Александрович, е роден през 1869 г.) - писател, възпитаник на Киев духовна академия, която е доцент в катедрата на администрацията по отношение на теологията , Майор работи Pesotsky: "Светият пророк Даниил, си време, живот и труд" (Киев, 1897 магистърска теза), "По въпроса за историческия характер на легендата Мозайка от създаването на света" (пак там, 1898) "Предсказания от древен assiro- вавилонците "(IB, 1901)" историята на асирийски-вавилонските клинообразни надписи върху създаването на света "(пак там, 1901 г.)," Вавилон Home "(пак там, 1902)" идеята за освобождение и Изкупителят на древната култура на езическите народи "( ib., 1904).

Биографски речник. 2000.