Пестовите са ... Какво представляват Пестовите?
Пестови - благородно семейство, датиращо от ХХ век. Дмитрий Федорович П. Писан в "хилядната" книга на най-добрите благородни и болярски деца. Леони Федорович П. (1655) войвода в Лебедян, а през 1678 - 1681 години. управителят, в същия град беше неговият син Аврам. Родът P. е включен в VI и II част от родословните книги на провинциите Кострома, Тула, Москва, Полтава, Херсон и Ярославл (Хербник, Х, 36). VR

Биографски речник. 2000.