Биографична речник

Петлин Иван

Петлин Иван е ... Какво е Петлин Иван?
Петлин (Иван) - сибирско казашко от град Томск, времето на цар Михаил Федорович; известен като компилатор на "Живопис на китайската държава и poobinskomu и други държави, жилищни и номадски uluses и големите Както реките и пътищата." Живопис, според самия П., е написано от него по време на пътуването му до Китай, предприето от името на суверена през 1620 г. След завръщането си от пътуването той представя описанието си на царя в Москва заедно с "рисуването". Според Карамзин П. композира неговата "картина" според сведенията на казаците Иван Петров и Бърнаш-Яличев, които са били в Китай през 1567 г., той самият не е бил в Китай. В делото на П. има известно количество независимост, въпреки голямата му прилика с песните на Петров.

Биографски речник. 2000.