Биографична речник

Петър Вячеслав

Петър Вячеслав Иванович - е ... Какво е Петър Вячеслав Иванович?
Петър (Вячеслав) - композитор и музикален писател (роден през 1845 г. в Чешката република). Основните му творби: "От Питагоровата хармонията на сферите", "новооткрити паметници на гръцката музика", "Елементи на древния хармонична", "арийската фондовите мелодични песни", "за определяне на състава, изгражда и коефициенти в древногръцката музика" (1901). От композициите на Петър са известни няколко хорове с придружител на оркестъра. N. Bn.

Биографски речник. 2000.