Биографична речник

Петра де Erlezunda (Петър)

Петра де Erlezunda (Петър) - Какво е това ... Petreius де Erlezunda (Петър)?
Петра де Erlezunda (Петър) - пътешественик и писател от руски, родом от Упсала; е служил четири години в Русия, а след това два пъти пътувал до Москва (1608 и 1611 г.), пратеникът на Karl iX. През 1615 г. написва "R gui Muschowitici Sciographia" или "Muschowitiske Cronika" и самият той, през 1620 г., го превежда на немски език. Книгата му, заедно с заеми от различни източници, особено от Бусов, също представя независима информация, например за третия измамник, на когото е пътувал с инструкции. То е препечатано в "Rerum rossicarum scriptores exieri" (ed., Archaeographic Commission). Руски превод - А. Шимякин, 1867 г. Книгата на П. е любопитна, защото предаде самите руснаци на Йоан IV. B. R-ин.

Биографски речник. 2000.