Биографична речник

Михаил Петренко

Михаил Петренко - за ... Какво е Михаил Петренко?
Петренко (Михаил) - Малко руски поет, роден през 1817 г., завършил курса в Харков университет; пише под влияние на Лермонтов и Козлов. Меланхолична стихотворение публикувано в ПИ "за изрезки от" Корсун (1841), "млад лед" Betsky (1843) и "южния руски колекция" Metlinskogo А. (1848). Езикът е чист, стихът е доста гладък, но съдържанието е малко оригинално.

Биографски речник. 2000.