Биографична речник

Петров Андрей

Петров Андрей Николаевич - един ... Какво е Андрей Петров?
Петров (Андрей Николаевич) - Генерален щаб генерал-майор, военен писател; е роден през 1837 г .; изучаван в Павловския кадетски корпус и Николаевската академия на Генералния щаб. От 1866 до 1890 години. той публикува следните произведения: "Войната на Русия с Турция и полските конфедератори 1769 - 1774 gg." (Санкт Петербург, 1866), "Здраве войски" (1875), "Втори турската война през царуването на Екатерина II, 1787-1791" (Санкт Петербург, 1880), "Русия война с Турция, 1806 - 1812 г." (Санкт Петербург, 1880), "Войната на Русия с Турция, кампанията от 1853 - 1854 г." (Санкт Петербург, 1890). Той умира през 1900 година.

Биографичен речник. 2000.