Биографична речник

Василий Петрович Петров (писател)

Василий Петрович Петров (писател) - това е ... Какво е Василий Петрович Петров (писател)?
Петров (Василий Петрович) - писател (1824 - 1864); Той пише флейли на театрални и петербургски хроники в "Санкт Петербург Знамости", участва в няколко други публикации, превежда няколко пиеси за театъра. Вижте "Гласът" (1864, 112).

Биографски речник. 2000.