Биографична речник

Petrunkevich Майкъл I.

Petrunkevich Михаил Илич - един ... Какво е Petrunkevich Михаил Илич?
Petrunkevich (Майкъл I.) - най-обществен деец, брат П. Иван Илич. Роден е през 1845 г. Завършва медицинско-хирургическа академия; през 1874 г. заема поста на дол лекар в Твър; от същото време се състои от глас на Novotorzh uyezd и Tver provincial zemstvo. През 1883 г. по заповед на Министерството на вътрешните работи граф Толстой бил освободен от поста на лекар, като инициатор и редактор на протеста на обществото на лекарите на Твер срещу засилена защита. В продължение на три години той е глас на градската Дума на Твер и почетна мисия за правосъдие. От 1904 г. той е гласна на Санкт Петербург. градски съвет. Petrunkevich Най-освободително движение, заедно с брат си, Иван Илич, взе активно участие в първите конгреси на селските и градските работници, както и с формирането на партия "Народна свобода" (Конст -demokrat ..) - тъй като той е член. В Държавната Дума Петрункевич избра член от Санкт Петербург.

Биографски речник. 2000.