Биографична речник

Николай Писарев

Николай Писарев - е ... Какво е Николай Писарев?
Писарев (Николай, роден през 1876 г.) - духовен писател, един свещеник, завършил духовна академия Казан, който е доцент в катедрата по обща древна гражданска история. През 1904 г. защитава тезата си "Домашен живот на руските патриарси" (Казан, 1904).

Биографски речник. 2000.