Биографична речник

Plisov Мойсей Gordeevich

Мойсей Plisov Gordeevich - това ... Какво Plisov Мойсей Gordeevich?
Plisov (Моисей Gordeevich) - извънреден професор в катедрата по политическа икономика, финанси и търговията на Санкт Петербург университет (1782-1853); учи в Педагогическия институт, изслушва лекции в университетите в Гьотинген и Хайделберг. С участието на една фирма и благороден характер (вж. Неговата забележка в случая на професор Херман, Raupahe, Arsenyev и Галисия в "показанията на Москва дружество на руската история и антики", 1866, Vol. III), Plisov трябваше да напусне университета през 1822 г., в времето на доминиращото влияние на Магнитски и Рюних; служил във втората дивизия на канцеларията на Негово императорско величество, беше сенатор.

Биографски речник. 2000.