Плутокрацията е ... Какво е плутокрация?

PLUTOKRACIA - и; Добре. [от гръцки. plutos - богатство и kratos - мощност] 1. Силата на богатите; политическа система, при която правителството се управлява от шепа от най-богатите представители на управляващата класа. 2. sobir. Плутократите. Плутократичен, -та, -та. П. система. П. режим. * * * плутокрация (гръцката плутокрация, от плуто - богатство и ... кретия), политическата система, в която политическата власт официално и действително принадлежи на богатия елит на обществото; оттук и плутократите. * PLUTOKRATIYAPLUTOKRATYA (гръцка плутокрация от plutos - богатство), държавна система, в която политическата власт официално и действително принадлежи на богатия елит на обществото; оттук и плутократите.

Енциклопедичен речник. 2009.