Podozerov Иван - това ... Какво Podozerov Иван Иванович?
Podozerov (Иван) - скулптор, роден през 1835 г., учи в имперската академия за изкуства под ръководството на професор Н. Pimenov, през 1862 година получи малък златен медал за статуята на "косачката" през 1866 г., признат за художник от 1-ва степен, а две години след това за бюст на г-жа Полякова получава титлата академик IKA. Скоро след вземане на едно пътуване до чужди земи, той се присъединява към Академията асоцииран професор по скулптура, а през 1881 г. статуя на "Ева" е издигнат в ранг на професор. Когато Академията въведе нова харта и заявява, през 1892 г. е освободен. В допълнение към тези статуи на "Ева", от творбите на Podozerova впечатление, бюст и статуята на император Александър II, бюст Н. Pimenov, за надгробната му плоча, както и няколко парчета от другарите Екатерина II в нея паметник, издигнат в Санкт Петербург. по проекта на М. Микешин. Умира през 1899 г., А. А. С.-н.

Биографски речник. 2000.