Pomoryane - това ... Какво pomoryane?

POMORYANE -ryan; пл. 1. остарели. Жителите на крайбрежната зона (1-2 страници). 2. Група западни славянски племена, населяващи балтийското крайбрежие. Поморинан, -а; м. (1 цифра). Попорианка, жените; Добре. (1 цифра). * * * Поморианска група от западни славянски племена, близо до славяните на пула. Територията на Балтийска помфорта, населявана от попорийците през X в. влезе в полската държава. Участва в етногенезиса на полския народ, като същевременно се поддържа голям оригиналност (както е видно от, наред с другото, културни особености, език и начин на живот на древните потомците на померани - кашубите). * * * POMORIANEPOMORYAN, група западни славянски племена, близо до славянските поляни. Територията на Балтийско Помзорце, населявана от поморите през 10 век. влезе в полската държава. Участва в етногенезиса на полския народ, като същевременно се поддържа голям оригиналност (както е видно от, наред с другото, културни особености, език и начин на живот на древните потомците на померани - кашубите).

Енциклопедичен речник. 2009.