Posidonius - това ... Какво Posidonius?

Посидоний (около 135-51 г. пр.н.е. ..), гръцки философ стоик, най-големият представител на Близкия Стоата, ръководител на училище в Родос; учител на Цицерон. Той комбинирал стоицизма с платонизма. Състави включват всички области на знанието и даде окончателната форма на древната философия на природата, оказване на цялостен ефект върху късната класическа философия. * * * POSIDONIYPOSIDONY (с. 135-51 г. пр.н.е.. Д.), гръцки философ стоик, най-големият представител на Близкия Стоата, директора на училището за около. Родос; учител на Цицерон. Той комбинирал стоицизма с платонизма. Състави включват всички области на знанието и даде окончателната форма на древната философия на природата, оказване на цялостен ефект върху късната класическа философия.

Енциклопедичен речник. 2009.