Преди - това е ... Какво е преди?

ПРЕДИ ия; m [. Лат преди - първият (два), старши] Ректорът на католически манастир <... . Сервирайте Преди голям п (във военния ред: длъжностното лице, след след Великия магистър) * * * Преди (. от латинската игумена - първо, старши) 1) ректорът на малкия католическата .. манастир. 2) Офицерът в духовно-рицарските заповеди е стъпка под Великия Учител. * * * PRIOR PRIOR (от латински, преди - първи, старши), 1) абатът на малък католически манастир.

2) Длъжностно лице, във военния ред (

см. Духовни рицарски поръчки) под сцената на Grand Master ( см в. Grandmaster (магистър)). Енциклопедичен речник. 2009.