Биографична речник

Rafalovich Артьом А.

Rafalovich Артьом А. - това е ... Какво е Rafalovich Артьом А.?
Rafalovich (Артьом Алексеевич, 1816-1851) - лекар и пътешественик, син на търговец на Одеса; е професор по съдебна медицина в Личеум "Ришельо". През 1846 г. той е бил изпратен на изток за изучаване на чумата пътува до Турция, Египет, Сирия, Палестина, Алжир и Тунис. След завръщането си в Санкт Петербург той е назначен за член на медицинския съвет. Неговите членове са били поставени в "вестник на Министерството на народната просвета", "Мемоарите на Обществото на земеделието на южната част на Русия", "Мемоарите на един руски императорски географско дружество" ( "Етнографски бележки за нубийците," речник на техния език), "Записки на Отечеството" ( "Етнографски бележки на Константинопол "), и др. Отделно публикува своя" Travel Долен Египет и централните райони на делтата "на картата и планове (SPb., 1850). Ср Rafalovich некролози в "Бюлетин на руския императорски географско дружество" (1851, част I) и "вестник на Министерството на националното образование" (1851 г., част LXXI, номер 9).

Биографски речник. 2000.