Плуг - плуг ... Какво?

Рало ите; Ср В древна Русия: плуг. // Limeh, отварачка. * * * ralo1) примитивен плуг. 2) Една от данъчните единици, данъците за индивидуалното селско стопанство в древна Русия до XIV век. * * * RALORALO, общославянското селскостопански инструменти, подобни по вид на примитивен плуг ( см. плуг). Рало с железни върхове от древни времена е използван от източните славяни. През 9-10 век тя започва да заменя плуга. В някои области, някои видове обработваеми земеделски инструменти, наречени Ral до началото на 20 век (например, в Украйна - оран оръдия под формата на тесте с 3-4 зъба). В Древна Рус, до 14-ти век, един манастир нарича още една от данъчните единици данък, данък.

Енциклопедичен речник. 2009.