Rebane Карл - това ... Какво Rebane Карл?

Карл Rebane (rebane) (стр. 1926), естонски физик, академик (1967) и председател (1973-1990) естонски БАН, акад на Руската академия на науките (1987), Герой на социалистическия Labor (1986). Процедури по спектроскопията на кристалите. Прогнозирано и открито горещо луминисценция. * * * Rebane KarlREBANE (Rebane) Карл (роден 1926)., Естонски физик, академик (1967) и президент (1973-90), Академия на науките на Естония, академик (1991 г., академия на науките на СССР през 1987 г.), Герой на социалистическия труд (1986) , Процедури по спектроскопията на кристалите.

Енциклопедичен речник. 2009.