Ren Кристофър е ... Какво е Ren Кристофър?

Кристофър Рен (орехче) (1632-1723), английски архитект, математик и астроном. Представител на класицизма. Хармонично свързан най-различни форми на сградата с ландшафта и градската среда (план за реконструкция на Лондон, 1666; Св. Павел, 1675-1710, в Лондон). * * * REN ChristopherREN (Wren) Кристофър (1632-1723), английски архитект, математик и астроном. Представител на класицизма ( виж CLASSICISM). Хармонично свързан най-различни форми на сградата с ландшафта и градската среда (план за реконструкция на Лондон, 1666; Св. Павел, 1675-1710, в Лондон).

Енциклопедичен речник. 2009.