Reseda е ... Какво е reseda?

RESED -y; Добре. Тревисто растение с пикантни или кистични съцветия. Ароматът r. Въздухът миришеше на саркофаг. Rezedovy, th, th, th. Р. миризма. P-та масло. * * * rezedar от билки от семейството resedovye. Около 60 вида, главно в Средиземно море, както и в Централна Азия, Кавказ, юг от Западен Сибир. Някои от тях са плевели. Reseda ароматни с ароматни цветя се отглеждат в градини и паркове в Европа.

* * * REZEDAREZEDA, родът на билковото семейство resedovye. Прибл. 60 вида, главно в Средиземно море, както и в Св. Азия, Кавказ, на юг от Запада. Сибир. Някои от тях са плевели. Reseda ароматни с ароматни цветя се отглеждат в градини и паркове в Европа.

Енциклопедичен речник. 2009.