Смолата е ... Какво е смола?
смоли. "като (Бит 6: 14; Бит 11: 3; Бит 14: 10; Пример 2: ..... 3, Пример 34: 9) - cm. Асфалт.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.