Енциклопедичен речник

Рихтхофен Фердинанд Паул Вилхелм

Рихтхофен Фердинанд Паул Вилхелм - това ... Какво Рихтхофен Фердинанд Паул Вилхелм?

Рихтхофен Фердинанд Паул VilgelmRihthofen (Рихтхофен) (1833-1905), немски географ и геолог. Той изучава естеството на Съединените щати и Китай, установява основните характеристики на ортографията на Азия. Той разглежда географията като система от науки, състояща се от физическа география, био- и антропогеография. Един от основателите на германското геоморфологично училище. Той изложи еоловата хипотеза за произхода на льоса. * * * Рихтхофен Фердинанд Паул VilgelmRIHTGOFEN (Рихтхофен) (Рихтхофен) Пол Вилхелм Фердинанд (1833-1905), немски географ и геолог. Той изследва САЩ и Китай, естеството, намерен от основните характеристики на Орографията ( см. орография) Азия. Предвид географското като система на науките, състояща се от физически географски ( виж Физическа география.) Bio ( виж биогеография.) - и anthropogeography ( виж anthropogeography.). Един от основателите на германското геоморфологично училище. Сложих хипотезата за произхода на вятърната льос ( см. Ласи).

Енциклопедичен речник. 2009.