Катеренето е ... Какво е катеренето?

скално катерене ия; Ср Катерене, катерене по скали със спортни цели. Изкачвайте се. Намерете голям интерес към скалното катерене. * * * skalolazanievid катерене спортни състезания (индивидуално и колективно, въз основа на взаимната помощ), за да се издигне до най-стръмните скали. Произхожда от Швейцария в средата на XIX век.

Енциклопедичен речник. 2009.