Rodoliko Николо - това ... Какво Rodoliko Николо?

Родолико Николо (родолико) (1873-1969), италиански историк. Работи основно върху историята на средновековната Италия, изучаване на източника, палеография. * * * RODOLICO Niccolò Родолико Николо (1873-1969), италиански историк. Работи основно върху историята на средновековната Италия, изучаване на източника, палеография.

Енциклопедичен речник. 2009.