Биографична речник

Ростислав Игоревич

Ростислав Игоревич е ... Какво е Ростислав Игоревич?
Ростислав Игоревич - вижте в статия Ростислав (името на руските князе).

Биографски речник. 2000.