Енциклопедичен речник

Rozhansky Николай Apollinarievich

Rozhansky Николай Apollinarievich - това ... Какво Rozhansky Николай Apollinarievich?

Rozhansky Apollinarievich Николай (1884-1957), физиолог, академик на Академията на медицинските науки на СССР (1945 г.). Братът на Д. Розански. Основното изследване е посветено на изследването на функциите на субкортикалните възли на мозъка и тяхната роля в по-високата нервна активност. Процедури по физиологията на апетита, труда, циркулацията. Предложи индикатор за хранителната стойност на протеините. * * * Николай Rozhansky ApollinarievichROZhANSKY Apollinarievich Николай (1884-1957), руски физиолог, академик на Академията на медицинските науки (1945 г.). Брат ДА Розански ( вижте РОШАНСКИ Дмитрий Аполинириевич). Предложи индикатор за хранителната стойност на протеините. Проучва физикохимичните свойства на кръвта. Процедури по физиологията на апетита, труда, циркулацията.

Енциклопедичен речник. 2009.